starta solotek och solarium

Den som ska starta en solotek eller solariesalong är skyldig att följa SSI:s föreskrifter. Sammanfattningsvis gäller följande:

* Verksamhet där solarier upplåts till allmänheten ska anmälas till kommunen.
* Solarierna måste vara av UV-typ 3.
* Skyddsglasögon ska finnas för alla som använder solariet.
* Information om lämplig soltid ska finnas anslagen intill solariet.
* Det måste finnas dubbla tidur, ett som kan ställas in på lämplig soltid och ett som slår av strömmen inom 60 minuter.
* SSI:s affisch med solråd ska finnas anslagen intill eller på varje solarium.
* Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.

Om att ha solariesalong eller solotek

Solarier sänder ut UV-strålning som kan orsaka både akuta och långsiktiga skador. För att begränsa dessa har SSI utfärdat föreskrifter om solarier, SSI FS 1998:2.

Sammanfattning av föreskrift
Du som har solariesalong eller annan verksamhet där solarier upplåts för personbestrålning är skyldig att följa SSI:s föreskrift.

Anmälan till kommunen. Om du bedriver en verksamhet där solarier upplåts till allmänheten ska du anmäla det till din kommuns miljö- och hälsoskyddsförvaltning eller motsvarande.

* UV-typ 3. Solarierna måste vara av UV-typ 3. Solariet ska vara märkt med UV-typ och information om vilka rör som ska användas (originalrör). Solariet ska dessutom vara försett med sådana rör, alternativt rör på SSI:s lista med ersättningsrör.
* Skyddsglasögon. Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje person som använder solariet.
* Exponeringsschema Information om lämplig soltid ska finnas anslagen intill varje solarium.
* Dubbla tidur Det måste finnas ett tidur som kan ställas in på lämplig soltid (dvs. minuter, till exempel 5 minuter allra första gången). Dessutom måste det finnas en extra tidmekanism som slår av strömmen inom 60 minuter. Myntautomat kopplad till solariet räknas som ett tidur om soltiden kan regleras med antal mynt eller polletter. Dubbla tidur ger en extra säkerhet. I solarier med bara ett tidur har det hänt att tiduret inte fungerat, kunden somnat och bränt sig mycket illa!
* Information och råd Råd och information måste vara anslagen intill eller på varje solarium. SSI:s affisch ”Viktigt för dig som använder solarium” är obligatorisk. På solariet ska finnas texten ”Varning – ultraviolett strålning kan skada ögon och hud, läs bruksanvisningen, använd skyddsglasögon och tänk på att vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.”.
* Avskärmning Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.

Observera att alla solarier som säljs ska uppfylla de strålskyddskrav som finns i standarden (SS EN 60 335-2-27, Utgåva 4, 1997). Bland annat innebär detta att solariet ska vara märkt med UV-typ och originalrör och att exponeringsschema ska ingå i bruksanvisningen. Om ditt solarium saknar något av detta, kontakta din leverantör.

Källan till denna artikel är från Statens strålskyddsinstitut.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>