Kategoriarkiv: Solotek

Meddo – drop in solarium

Obemannade drop in solarium, intressant både för dig som vill sola bekvämt och säkert och som vill starta eget och etablera en lönande verksamhet i franchise-koncept. Solana, meddo drop in solarium, uvasol.

Informationen är helt eller delvis hämtad från upphovsrättshavaren som citat och/eller allmän faktamässig företagsinformation

Sol solotek solarium

Vilken sorts UV-strålning ger ett kosmetiskt solarium? Solarier ger främst UVA-strålning, men också lite UVB. Det finns solarier i Sverige som ger lika mycket UVB-strålning som solen i Mellaneuropa, dvs mer än svensk sommarsol. UVA-strålning får vara 3-4 gånger intensivare i solarier än i naturlig sol. I vissa solarier kan den totala UV-strålningen vara lika stark som i tropikerna.

Om solarier och ultraviolett strålning
Solen ger ljus, värme och ultraviolett (UV) strålning. I regnbågen kan vi se solens ljus uppdelat i olika färger. Utanför den skala av färger som vi kan se finns värme och UV-strålning. Den UV-strålning som når oss på jorden, och som finns i solarier, brukar delas upp i UVA och UVB.

Den UV-strålning som finns i solarier delas upp i UVA och UVB. Ett kosmetiskt solarium ger främst UVA-strålning, men också lite UVB. Det finns solarier i Sverige som ger lika mycket UVB-strålning som solen i Mellaneuropa, dvs. mer än svensk sommarsol. UVA-strålningen får vara 3-4 gånger intensivare i solarier än i naturlig sol och i vissa solarier kan den totala UVA-strålningen vara lika stark som i tropikerna. UV-strålningen gör att huden bildar brunt pigment, man blir ”solbrun”. Kortvågig ultraviolett strålning (UVB) är energirikare och påverkar huden mer än långvågig UVA. UVB varierar starkt med solens höjd på himlen som i sin tur är beroende av breddgrad, tid på dagen och årstid. UVB gör att pigmentbildningen startar och att överhuden blir tjockare. UVA mörkfärgar sedan det bildade pigmentet. Framförallt UVB kan ge brännskador, men både UVA och UVB ger cellskador i huden.

solarium-02.jpg

Ingen garanti mot solbrännskador Färgen du får i ett solarium är inte densamma som naturlig solbrunhet och ger dig inte ett tillräckligt säkert skydd inför sommar och semester. Överhuden får inte den förtjockning som riktig sol ger och som behövs för att skydda mot brännskador. Dessutom syns det sämre när huden är på väg att bli bränd. Det är osäkert att ”grunda” i solarium inför en solsemester. Huden åldras snabbare av mångårigt solariebruk Solarier ger ofta intensivare UVA-strålning än solen. UVA tränger djupt ner i huden och att ofta använda solarium kan medföra att huden slits, blir oelastisk och rynkig. Fuktighetsbevarande krämer mjukar endast upp det yttersta hornlagret och inga krämer kan reparera de skador som UV-strålningen orsakar. Solarier är inte ofarliga Lika lite som solen är ofarlig, är solarier det. Riskerna är sannolikt desamma som i naturlig sol, dvs risk för åldrad hud, påverkat immunförsvar, solöverkänslighet, brännskador och hudcancer. Vilka bör undvika solarium? Statens strålskyddsinstitut avråder från att sola i solarium. Personer med ljus och känslig hud, liksom barn och unga under 18 år ska inte alls använda solarium. Om du har många bruna födelsemärken bör du inte heller sola. Att använda solarium mer än tio gånger per år anses öka risken för hudcancer.

Om du använder solarium bör varje besök anpassas efter din individuella soltålighet och bruksanvisningen ska följas. Första gången i solarium bör du inte ligga längre än 5-10 minuter. Se även Strålskyddsinstitutets föreskrifter som innehåller råd för dig som använder solarium (www.ssi.se).

solarium-09.jpg

Finns något bra med solarium? I solen bildar kroppen D-vitamin men solarier ger inte samma effekt på grund av att UVB-nivån är lägre. De flesta får tillräckligt med D-vitamin genom solen och maten. Nyttan av kosmetiska solarier vid lättare hudåkommor är oklar. Vid lindrig akne finns receptfria läkemedel och vid svårare besvär är det bättre att rådgöra med läkare än att på egen hand experimentera med solarium. Observera att detta inte gäller de medicinska solarierna som används för att behandla psoriasis och vissa andra hudsjukdomar.

Källan till denna artikel är från Statens strålskyddsinstitut.

starta solotek och solarium

Den som ska starta en solotek eller solariesalong är skyldig att följa SSI:s föreskrifter. Sammanfattningsvis gäller följande:

* Verksamhet där solarier upplåts till allmänheten ska anmälas till kommunen.
* Solarierna måste vara av UV-typ 3.
* Skyddsglasögon ska finnas för alla som använder solariet.
* Information om lämplig soltid ska finnas anslagen intill solariet.
* Det måste finnas dubbla tidur, ett som kan ställas in på lämplig soltid och ett som slår av strömmen inom 60 minuter.
* SSI:s affisch med solråd ska finnas anslagen intill eller på varje solarium.
* Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.

Om att ha solariesalong eller solotek

Solarier sänder ut UV-strålning som kan orsaka både akuta och långsiktiga skador. För att begränsa dessa har SSI utfärdat föreskrifter om solarier, SSI FS 1998:2.

Sammanfattning av föreskrift
Du som har solariesalong eller annan verksamhet där solarier upplåts för personbestrålning är skyldig att följa SSI:s föreskrift.

Anmälan till kommunen. Om du bedriver en verksamhet där solarier upplåts till allmänheten ska du anmäla det till din kommuns miljö- och hälsoskyddsförvaltning eller motsvarande.

* UV-typ 3. Solarierna måste vara av UV-typ 3. Solariet ska vara märkt med UV-typ och information om vilka rör som ska användas (originalrör). Solariet ska dessutom vara försett med sådana rör, alternativt rör på SSI:s lista med ersättningsrör.
* Skyddsglasögon. Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje person som använder solariet.
* Exponeringsschema Information om lämplig soltid ska finnas anslagen intill varje solarium.
* Dubbla tidur Det måste finnas ett tidur som kan ställas in på lämplig soltid (dvs. minuter, till exempel 5 minuter allra första gången). Dessutom måste det finnas en extra tidmekanism som slår av strömmen inom 60 minuter. Myntautomat kopplad till solariet räknas som ett tidur om soltiden kan regleras med antal mynt eller polletter. Dubbla tidur ger en extra säkerhet. I solarier med bara ett tidur har det hänt att tiduret inte fungerat, kunden somnat och bränt sig mycket illa!
* Information och råd Råd och information måste vara anslagen intill eller på varje solarium. SSI:s affisch ”Viktigt för dig som använder solarium” är obligatorisk. På solariet ska finnas texten ”Varning – ultraviolett strålning kan skada ögon och hud, läs bruksanvisningen, använd skyddsglasögon och tänk på att vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.”.
* Avskärmning Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.

Observera att alla solarier som säljs ska uppfylla de strålskyddskrav som finns i standarden (SS EN 60 335-2-27, Utgåva 4, 1997). Bland annat innebär detta att solariet ska vara märkt med UV-typ och originalrör och att exponeringsschema ska ingå i bruksanvisningen. Om ditt solarium saknar något av detta, kontakta din leverantör.

Källan till denna artikel är från Statens strålskyddsinstitut.