Kategoriarkiv: solarium & solarier

Solana | Solarier solarium meddo

Solana solarium

är en svensk solarietillverkare som har ett brett sortiment av bra produkter. Här är nyttig solinformation från deras hemsida om du vill köpa Solanas eller Meddos produkter:

Solana

Solana är marknadsledande i Skandinavien. Sveriges mest sålda solarium, SunVision, presenteras i en ny spännande serie med teknik och design som inte lämnar något i övrigt att önska.

Meddo

är obemannade Drop In-solarium som har öppet 365 dagar per år, 12-14 timmar/dag. Det finns idag 76 anläggningar runt om i landet och etableringstakten år 2007 är 3-4 i månaden.

Meddo Drop In-solarium

Franchise passar Dig som vill ha en färdig affärsidé och nyttja kedjans stordriftsfördelar och centrala marknadsföring. Solana – solarier. Du får tillgång till ett professionellt framtaget koncept som håller mycket hög klass. Hemsida: www.solana.se

Informationen är helt eller delvis hämtad från upphovsrättshavaren som citat och/eller allmän faktamässig företagsinformation

Solana

Solana: Vår affärsidé är att sälja kvalitativa solarier till professionella målgrupper såsom gym, simhallar, solotek och semiproffessionella målgrupper såsom hotell, frisörer, bostadsrättsföreningar, Skönhetsalonger mm och därigenom förmedla en känsla av välbefinnande och avkoppling. Vi skall med vår långa erfarenhet och breda tekniska kunnande bygga långsiktiga relationer med våra kunder där mervärdet har en central roll.”

Informationen är helt eller delvis hämtad från upphovsrättshavaren som citat och/eller allmän faktamässig företagsinformation

solarium & solarier

Solariuminfo

Varmt välkommen till en skönt värmande sida om solarium! Här finns massor med bra information om solariemodeller och solning i solarium!
solarium-06.jpg

Solandets positiva effekter

Många forskare anser att solandets positiva effekter överväger de negativa. De flesta är överens om att ett måttligt solande ger positiva synergieffekter i människokroppen – framförallt eftersom det bildas vitamin D3 som förebygger många svåra sjukdomar. Flera forskare menar att solande förebygger prostata, bröst- och tarmcancer och benskörhet. Dessutom ger en stunds solariesolande en härlig känsla av välbefinnande samtidigt som du känner dig fräsch när du är solbrun :)

sola solarium

sola solarium i solarier

Att sola solarium är vad denna sidan handlar om. Det är väldigt avslappnande och skönt. Solarier är varma och sköna och solning i solarium gör att man blir pigg och helt enkelt mår bättre. Solarier är väldigt populärt och solar man bara rimligt så är solariesolning inte farligare än vanligt soljlus.

Sola solarium är på gång och sol sidan ska byggas ut med solariefakta och allt annat om solarier och solariesolning som är intressant. Välkommen till sola solarium, vi tackar för besöket!

:)

starta solotek och solarium

Den som ska starta en solotek eller solariesalong är skyldig att följa SSI:s föreskrifter. Sammanfattningsvis gäller följande:

* Verksamhet där solarier upplåts till allmänheten ska anmälas till kommunen.
* Solarierna måste vara av UV-typ 3.
* Skyddsglasögon ska finnas för alla som använder solariet.
* Information om lämplig soltid ska finnas anslagen intill solariet.
* Det måste finnas dubbla tidur, ett som kan ställas in på lämplig soltid och ett som slår av strömmen inom 60 minuter.
* SSI:s affisch med solråd ska finnas anslagen intill eller på varje solarium.
* Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.

Om att ha solariesalong eller solotek

Solarier sänder ut UV-strålning som kan orsaka både akuta och långsiktiga skador. För att begränsa dessa har SSI utfärdat föreskrifter om solarier, SSI FS 1998:2.

Sammanfattning av föreskrift
Du som har solariesalong eller annan verksamhet där solarier upplåts för personbestrålning är skyldig att följa SSI:s föreskrift.

Anmälan till kommunen. Om du bedriver en verksamhet där solarier upplåts till allmänheten ska du anmäla det till din kommuns miljö- och hälsoskyddsförvaltning eller motsvarande.

* UV-typ 3. Solarierna måste vara av UV-typ 3. Solariet ska vara märkt med UV-typ och information om vilka rör som ska användas (originalrör). Solariet ska dessutom vara försett med sådana rör, alternativt rör på SSI:s lista med ersättningsrör.
* Skyddsglasögon. Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje person som använder solariet.
* Exponeringsschema Information om lämplig soltid ska finnas anslagen intill varje solarium.
* Dubbla tidur Det måste finnas ett tidur som kan ställas in på lämplig soltid (dvs. minuter, till exempel 5 minuter allra första gången). Dessutom måste det finnas en extra tidmekanism som slår av strömmen inom 60 minuter. Myntautomat kopplad till solariet räknas som ett tidur om soltiden kan regleras med antal mynt eller polletter. Dubbla tidur ger en extra säkerhet. I solarier med bara ett tidur har det hänt att tiduret inte fungerat, kunden somnat och bränt sig mycket illa!
* Information och råd Råd och information måste vara anslagen intill eller på varje solarium. SSI:s affisch ”Viktigt för dig som använder solarium” är obligatorisk. På solariet ska finnas texten ”Varning – ultraviolett strålning kan skada ögon och hud, läs bruksanvisningen, använd skyddsglasögon och tänk på att vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.”.
* Avskärmning Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.

Observera att alla solarier som säljs ska uppfylla de strålskyddskrav som finns i standarden (SS EN 60 335-2-27, Utgåva 4, 1997). Bland annat innebär detta att solariet ska vara märkt med UV-typ och originalrör och att exponeringsschema ska ingå i bruksanvisningen. Om ditt solarium saknar något av detta, kontakta din leverantör.

Källan till denna artikel är från Statens strålskyddsinstitut.